Flashmob: BĄDŹ CZŁOWIEKIEM, DAJ ŻYĆ RYBIE!

Nasi uczniowie podczas pobytu w Słowenii, realizując zadania mające na celu uwrażliwienie lokalnej społeczności na zanieczyszczanie wód lądowych, w tym rzeki Mura, przygotowali i przeprowadzili na terenie słoweńskiej szkoły w Apače flashmob. Akcja artystyczna poprzedzona była przygotowaniem strojów, plakatów wraz ze słoweńskimi uczniami, a także warsztatami ekologicznymi i teatralnymi. Uczestnicy projektu swoją spontaniczną artystyczną improwizacją okazali sprzeciw wobec generowaniu ogromnych ilości śmieci, które trafiają do jezior, rzek, mórz i wpływają na spadek populacji wielu gatunków ryb.