Historia

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Człuchowie istnieje od 1990 roku na podstawie zezwolenia i decyzji nr GM-0145-62/90/JP Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 1990 i decyzją nr 7/92 Kuratora Oświaty w Słupsku z dnia 1 września 1992 otrzymała uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony. Świadectwa i zaświadczenia wydawane przez szkołę honorowane są we wszystkich innych szkołach i wyższych uczelniach.
Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Pierwszym dyrektorem szkoły został i przez dziewięć lat pełnił tę funkcję mgr Witold Kołodziejczyk. Jego zastępcą była mgr Maria Baczyńska. Z dniem 01.12.1998 obowiązki dyrektora szkoły przejął dr inż. Ludwik Tarachowicz. Jego zastępcą była mgr Joanna Kadowska.
W latach 1999- 2018 dyrektorem ZSO STO była mgr Maria Danuta Kordykiewicz, jej zastępcą była mgr Mirosława Podgórska.
Od października 2018 r. dyrektorem szkoły jest Mirosława Podgórska Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie rozpoczęło pracę we wrześniu 1990 roku. 

Patron
Zespołu Szkół Społecznych
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Człuchowie

 

Jan Nowak-Jeziorański, właściwie: Zdzisław Antoni Jeziorański, urodził się 2. października 1914r. w Berlinie.

Uczęszczał do Gimnazjum Państwowego im. Adama Mickiewicza w Warszawie (był w jednej klasie z Janem Kottem i Ryszardem Matuszewskim). Po ukończeniu studiów ekonomicznych w 1936 roku był starszym asystentem w katedrze ekonomiki Uniwersytetu w Poznaniu.
29 czerwca 1937 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego i został skierowany do odbycia dalszej służby wojskowej w 2. Dywizjonie Artylerii Konnej im. gen. Józefa Sowińskiego. Jako bombardier podchorąży artylerii, w 1939 roku został wzięty do niewoli przez Niemców na Wołyniu.

Po ucieczce z niewoli od 1940 roku działał w podziemiu, od 1941 roku w ZWZ (przemianowanym w 1942 roku na Armię Krajową). Brał udział w Akcji „N” – zakonspirowanej komórce rozprowadzającej materiały propagandowe, których celem było obniżenie morale żołnierzy niemieckich. Od 1940 lub 1941 roku pracował także z polecenia ZWZ w administracji niemieckiej, aby uzyskać dokumenty okupanta pomocne polskim organizacjom konspiracyjnym[3]. W 1940 roku zadebiutował jako publicysta polityczny, drukując w podziemnym wydawnictwie „Znak” esej o Konstytucji 3 maja.

DYREKTORZY SZKOŁY

mgr Witold Kołodziejczyk

1990 - 1998

dr inż. Ludwik Tarachowicz

1998 -

mgr Maria Baczyńska

1998 -