Myślenie krytyczne na lekcji polskiego

Wdrażając kolejne rutyny myślenia krytycznego, na zajęciach poświęconych lekturze „Potop” młodzież klasy 3 A obsadzona w rolach: Andrzeja Kmicica, prokuratorów, obrońców, ławy przysięgłych i sędziów- przeprowadziła proces sądowy, którego przedmiotem były zbrodnie dokonane przez bohatera powieści Sienkiewicza. Podczas zainicjowanej rozprawy sąd miał okazję poznać zarzuty wobec Kmicica, linię obrony, zeznania świadków i opinie biegłych medycyny sądowej oraz zapoznać się z dowodami rzeczowymi- oczywiście przygotowanymi przez uczniów.

Po dwugodzinnym, burzliwym procesie ogłoszono surowy, acz sprawiedliwy wyrok. Ta forma pracy przybliżyła nam tajniki i trudy zawodu prawnika.